Postać   Wpis  
Status Status
SŻ178
PD: 134
PostID #50015
Karta Państwa
Nazwa państwa: Jakakolwiek nazwa
Rodzaj rządu: Opis w jaki sposób sprawowana jest władza, podział władzy
Flaga (opcjonalnie):
Herb (opcjonalnie):
Hymn (opcjonalnie):
Historia (wypadałoby):
Kultura/Religia: Dominujące kultury i wiary w państwie
Reputacja międzynarodowa: Jak państwo i władza jest postrzegana na świecie
Korupcja: Jak niewierni wobec obywateli są urzędnicy państwowi
Skarb państwa: Ilość pieniędzy, którymi można dysponować
Stan armii: Gotowość armii do działań zbrojnych
Popularność wśród elit: Jakie poparcie wśród mediów, celebrytów i korporacji ma władza
Popularność wśród pospólstwa: Jakie poparcie wśród obywateli ma obecna władza
Gospodarka: Stan wydobycia, produkcji, handlu państwa oraz majętność obywateli
Porządek publiczny: Jak często łamane jest prawo, czy dokonywane są akty terroru
Entuzjazm wojenny: Nastawienie społeczeństwa do wojny
Wyniszczenie: Jak wielkie szkody w państwie zaistniały w wyniku różnych katastrof naturalnych lub wojny
»Zamieszczono 14-04-2018 22:540
Zgłoś!
Status Status
SŻ307
PD: 135
PostID #50019
Nazwa państwa: Wyspy Trzynaściorga Rodzaj rządu: Każda z trzynastu wysp rządzona jest przez klan, na którego czele stoją kobiety z rodu, kapłanki bogów, władczynie. Wyspy są zależne od siebie pod wieloma względami. Na ich czele stoi król, jedyny męski urzędnik wysokiej rangi w państwie. Królem zostaje ten, kto zabije poprzedniego króla bądź kogo umierający król wyznaczy na swego dziedzica (może wybrać jedynie kogoś ze swoich dzieci, w tym córkę, to jedyny sposób, by kobieta stała się królem). Flaga: Każdy klan ma swoją własną flagę. Dla rodu Heyllin jest to herb klanowy na czarnym tle. Herb: Bogini Senende z bladą skórą, czarnymi włosami i zielonymi oczami. Przypięta srebrnymi łańcuchami do serca Ziemi, skąd zostanie uwolniona na końcu czasów, by wziąć pod władanie każdą bytność. Hymn: Dla rodu Heyllin hymnem jest „Marsz Umarłych”. W pieśni jest mowa o tym, jak każdy poległy w walce powstaje po śmierci, by toczyć niekończącą się bitwę w zaświatach. Historia: W zamierzchłych czasach wyspiarze toczyli ze sobą ciągłe konflikty na tle religijnym i ekonomicznym. Ościenne kraje urosły jednak w siłę i wykorzystały trwające wieczność wojny domowe do najazdu. Wówczas to padła decyzja o zjednoczeniu się pod wodzą króla. Ten porządek rzeczy trwa do dziś. Kultura/Religia: Wiara w Trzynaście Bóstw. Każda wyspa, każdy klan ma swoją własną boginię, której składa dary i do której wnosi modły. Niemniej, religia nie ma tu nic wspólnego z moralnością. Najczystsze krwią kobiety z rodu zostają kapłankami. Wychodzą za mąż, władają wyspami i prowadzą swoje intrygi. Reputacja międzynarodowa: Korupcja: Skarb państwa: Stan armii: Popularność wśród elit: Popularność wśród pospólstwa: Gospodarka: Porządek publiczny: Entuzjazm wojenny: Wyniszczenie:
»Zamieszczono 11-07-2018 21:050
Zgłoś!
Kliknij tutaj aby odpisać