Pomoc - Sesje RPG
 

Polityka Prywatności SSRPG.PL

--
Zasady określające politykę prywatności na SSRPG.pl

Na górę

Dane podawane podczas rejestracji
System serwisu pobiera dane o użytkownikach na dwa sposoby. Pierwszym z nich, najbardziej oczywistym, jest zapisywanie danych podawanych dobrowolnie przez użytkowników podczas rejestracji.

Aby umożliwić serwisowi poprawne działanie, w oparciu o bazę danych, system Serwisu SSRPG zapisuje niektóre z danych umożliwiających użytkownikom poprawne, zgodne z oczekiwaniami korzystanie z serwisu, oraz umożliwiające administratorom podejmowanie działań administracyjnych - w tym w szczególności zarządzanie uprawnieniami użytkowników, oraz nałożonymi na nich ograniczeniami.

Podczas zakładania konta w Serwisie SSRPG, użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który wymaga podania niektórych spośród jego danych osobowych - w szczególności unikalnego identyfikatora wybranego przez użytkownika, zwanego dalej "nazwą użytkownika", "nickiem" lub "loginem", aktualnego adresu e-mail użytkownika, oraz unikalnego zestawu znaków stanowiących zabezpieczenie przed dostępem do konta użytkownika osób niepowołanych, zwanego dalej "hasłem" lub "hasłem użytkownika".

Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania podczas rejestracji w serwisie żadnych pozostałych danych osobowych, w tym również informacji o płci, miejscu zamieszkania, wykonywanym zawodzie, numerów komunikatorów. Niektóre dane podane podczas rejestrowania konta w Serwisie SSRPG mogą być później widoczne dla innych użytkowników, dlatego użytkownik rejestrujący się w serwisie nie powinien zamieszczać danych mogących wpłynąć jego bezpieczeństwo. Dane nieoznaczone jako obowiązkowe są danymi, które będą wyświetlane w profilu użytkownika osobom, które zechcą go obejrzeć.
Spośród danych podanych podczas rejestrowania konta w Serwisie SSRPG, widoczny dla innych użytkowników będzie login użytkownika, informacje dodatkowe wpisane przez niego w profilu użytkownika, takie jak zainteresowania, adres strony domowej, pochodzenie, oraz treść strony "O mnie".

Istnieje możliwość ukrycia przed pozostałymi użytkownikami adresu e-mail. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w swoim panelu zarządzania kontem użytkownika, lub zaznaczyć odpowiednio opisaną opcję podczas rejestrowania konta w serwisie.

Spośród danych zapisanych w systemie serwisu, niewidoczne dla innych użytkowników będzie hasło użytkownika. Dostęp do hasła użytkownika ma wyłącznie użytkownik, do którego należy hasło. Hasła użytkownika nie widzą ani pozostali użytkownicy, ani administracja serwisu. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe we własnym zakresie, i nie przekazywać ich osobom trzecim.

Hasło użytkownika jest kodowane w bazie danych serwisu - dlatego nie jest możliwe odzyskanie go w przypadku, w którym użytkownik z jakiegoś powodu go zapomni. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z opcji wygenerowania nowego hasła, dostępnej w panelu logowania. Nowe hasło zostanie przesłane na e-mail podany przez użytkownika jako jego aktualny adres e-mail. Aby wiadomość zawierająca nowe hasło dotarła do użytkownika, adres e-mail musi się pokrywać z adresem podanym podczas rejestracji, bądź w panelu zarządzania kontem - dlatego istotne jest aby użytkownik podał w swoim profilu faktyczny, aktywny adres e-mail. W przeciwnym razie opcja odzyskania hasła może okazać się niemożliwa.

Na górę

Dane zbierane przez system automatycznie
Serwis SSRPG, oprócz danych podawanych podczas rejestracji, pobiera również inne dane, zarówno od użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych w serwisie. Danymi pobieranymi automatycznie są: adres ip z którego zarejestrował się użytkownik, adres ip z którego użytkownik publikował treści w serwisie, nazwa usługi internetowej z której użytkownik połączył się z witryną, rodzaj używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, informacje o czasie odwiedzin witryny, oraz informacje o odwiedzonych podstronach wchodzących w skład serwisu. Tego typu informacje są zbierane przez system i zapisywane automatycznie, zarówno od użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych na stronie.
Oprócz wymienionych wyżej danych, system zapisuje w komputerze użytkownika tzw "ciasteczka"(Cookies). Są to niewielkie pliki zapisujące ustawienia przeglądanej witryny. Pliki Cookies zapisane w komputerze użytkownika nie są w żaden sposób monitorowane przez Serwis SSRPG. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików Cookies w swojej przeglądarce. W każdej chwili użytkownik może również usunąć pliki Cookies dotyczące Serwisu SSRPG oraz jego podstron.

Na górę

Oświadczenie administracji
Administracja Serwisu SSRPG oświadcza i gwarantuje, że ŻADNE dane podane przez użytkownika, zarówno podczas rejestracji, jak i użytkowania serwisu, nie są przechowywane w sposób inny, niż wynikający z prawidłowego funkcjonowania serwisu, oraz umożliwiający podejmowanie działań administracyjnych takich jak zarządzanie uprawnieniami i ograniczeniami nałożonymi na użytkowników.
Administracja Serwisu SSRPG oświadcza również, że dane podane przez użytkowników nie będą przekazywane innym podmiotom i osobom trzecim, ani nie posłużą do rozsyłania materiałów reklamowych. Wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, w której nieujawnienie osobom upoważnionym niektórych spośród wymienionych danych wiązałoby się ze złamaniem przez administrację serwisu obowiązujących przepisów prawa.
Zapis ten nie dotyczy danych dodatkowych, podanych przez użytkowników dobrowolnie w profilu użytkownika, które użytkownik zamieścił w celu publicznego ich wyświetlania w profilu użytkownika, oraz treści zamieszczonych na stronach serwisu takich jak czat, forum, blogi i galerie.
Administracja zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom, w oparciu o posiadane dane kontaktowe, wiadomości e-mail, zawierających dane aktywacyjne konta użytkownika, informacje dotyczące zmian użytkowania konta zarejestrowanego w serwisie, informacje dotyczące zmiany regulaminu i polityki prywatności serwisu, prośby o ponowną aktywację konta, informacje dotyczące postępowania w przypadku zgłoszenia wysłanego przez użytkownika do administracji, decyzji w związku z ofertami, propozycjami, oraz prośbami wysłanymi przez użytkownika do administracji, jak również wszelkich wiadomości dotyczących treści subskrybowanych przez użytkownika.

Administracja zobowiązuje się do nie rozsyłania poprzez e-mail bądź komunikatory materiałów niezwiązanych z użytkowaniem serwisu, a w szczególności żadnych materiałów reklamowych od partnerów serwisu.
Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują po siedmiu dniach od momentu opublikowania ich na stronie serwisu. O ewentualnych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie ogłoszenia na forum serwisu, bądź poprzez wiadomość e-mail.

Na górę