Karta Postaci: Viktor Valentin Aristow
Viktor Valentin Aristow

Płeć: Mężczyzna
Rasa: Człowiek | Wiek: 36
Wzrost: 188
Waga: 90
Udźwig: 46

Klasa/Specjalizacja: Kat
Gildia/Frakcja: Imperium Rosyjskie (Czerwona Ręka Caratu)
Historia:Historia Viktora w większości owiana jest tajemnicą. Zna ją tylko Car i jemu najbliżsi zwierzchnicy. Ogółem wiadomo tylko tyle, że był niegdyś zupełnie innym człowiekiem. Był wspaniałomyślny, oddany służbie, współczujący i chętnie niósł pomoc. Od małego zajmował się tresurą smoków w Moskwie. Wszystko zmieniło się gdy był świadkiem jak jego rodzina była pożerana przez stado dzikich smoków. Ostatecznie prawie cała wieś, z której pochodził stała się karmą dla tych bestii. On sam cudem przeżył. Teraz tylko przypomina człowieka. Pod tą skorupą kryje się żądny zemsty potwór. Jego lojalność wobec Cara tylko urosła w siłę, kiedy otrzymał nową posadę - Kata. 

Broń: Broń linowa

Mocne strony:
Pozytywne cechy

Nieustępliwy
Słowny
Elastyczny
Solidny
Lojalny
Pełny pasji
Profesjonalny
Pewny siebie


Słabe strony:
Negatywne cechy

Nadgorliwy
Uparty
Podły
Arogancki
Agresywny
Władczy
OkrutnyStatystyki:

Ekwipunek:
Awatar postaci


Charakter: Praworządny zły
Opis charakteru: "Postać o tym charakterze metodycznie bierze to, czego chce – w granicach osobistego kodeksu postępowania, ale nie przejmując czyjąś krzywdą. Zważa na tradycję, lojalność i porządek, lecz nie czyjąś wolność, godność czy życie. Postępuje zgodnie z zasadami, jest jednak bezlitosna i nie odczuwa współczucia. Świetnie się sprawdza w hierarchii, pragnęłaby rządzić, ale zgodzi się też służyć. Potrafi potępić innych nie za czyny, ale za rasę, religię, ojczyznę czy pozycję społeczną, z jakiej się wywodzą. Nie jest natomiast skłonna do łamania praw czy obietnic. Ta niechęć wynika po części z jej natury, a po części z faktu, iż za pomocą porządku broni siebie przed przeciwnikami o innych zapatrywaniach moralnych."

Dla Viktora smoki są jedynie narzędziem, bronią, niczym więcej jak zwykłym przedmiotem, któremu nie należy się szacunek, współczucie czy chociażby cień emocji. Smok ma słuchać się swojego pana i wykonywać każde jego pragnienia bez cienia zawahania. W zamian może oczekiwać godnego traktowania. 

Wygląd: Krótkie czarne, trzymane w nieładzie włosy. Muskularna sylwetka. Większość ciała pokrywają blizny i rany. 

Ubranie: Jego ubiór był niegdyś szatą lecz ze względu na masochistyczne zapędy jego ubiór zubożał. Po szacie pozostał głównie dół oraz kaptur wraz ze strzępkami materiału na ramionach. Viktor lubi nosić białe ubrania, gdyż to na nich najbardziej widać krew. Na prawej ręce nosi bransoletę z kolcami, która jest symbolem jego przynależności. Gdyby kolców było mało, nosi również coś na rodzaj kolczastej obroży.
Informacje o postaci:
Smok Viktora - Voro ("pochłonąć")
Viktor nazwał tak smoka dlatego by jego celem było pochłaniać wszystko, czego tylko zapragnie
(życia, nadzieje, cnoty itp.)
Voro jest stosunkowo małym smokiem, ale zdolności bojowe nadrabia ogniem o ekstremalnie wysokiej temperaturze zdolnej przebić się przez łuski niejednego smoka. Nawet większych od siebie. Wszystko dzięki krzyżówce kazilika z innym (utajnionym) gatunkiem.

Dziennik postaci:

Ta postać należy do użytkownika PatrickLavender. Kliknij tutaj aby zobaczyć profil użytkownika.